Категории

Производители

Спрей Kontakt U 300ml

Спрей Kontakt U 300ml

ART.AGT-012AG TERMOPASTY Спрей Kontakt U 300ml

 • Производител: AG TERMOPASTY
 • Тип химически препарат: почистващ препарат
 • Име: KONTAKT U
 • Обем: 300mл
 • Форма: спрей
 • Приложение: защита срещу корозия, обезмазняване, отстраняване на флюсове, почистване
 • EAN: 5901764329114

Повече информация


11,00 лв с ДДС

70057

30 други артикули от същата категория:

ART.AGT-012AG TERMOPASTY

Предназначение на препарата: електрически контакти, печатни платки

 • Предупредителна фраза: Опасно


Фрази, посочващи вид опасност

 • H222: Изключително запалим аерозол.
 • H315: Предизвиква дразнене на кожата.
 • H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.
 • H361: Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода
 • H373: Може да причини увреждане на органите
 • H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
 • Фрази посочващи предпазни средства
 • P201: Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
 • P210: Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено.
 • P251: Съд под налягане: да не се пробива и изгаря дори след употреба.
 • P273: Да се избягва изпускане в околната среда.
 • P280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P302 + P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
 • P304 + P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
 • P410 + P412: Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50°C/ 122°F.

 

Код GHS

 • GHS02
 • GHS07
 • GHS08

Количка  

Няма продукти

Доставка 0,00 лв
Сума 0,00 лв

Количка Поръчай

Нови продукти

 • Щифтова рейка / съединител щифтов мъжки 1x11PIN прав 2.54mm THT
 • Кръгъл женски съединител 19pin 2РМ24Б19Г1В1 винтово заключване
Щифтова рейка / съединител щифтов мъжки 1x11PIN прав 2.54mm THT
Щифтова рейка; щифтов; мъжки; PIN: 11; прав;... >>
Кръгъл женски съединител 19pin 2РМ24Б19Г1В1 винтово заключване
Кръгъл женски съединител 19pin 2РМ24Б19Г1В1... >>
16.0Mhz Кварцов Резонатор SMD, ECS-160-18-5PX-GM-TR
16.0Mhz Кварцов Резонатор SMD,... >>
Кръгъл мъжки съединител 19pin 2РМ24КУН19Ш1В1, ъглов
Кръгъл мъжки съединител 19pin 2РМ24КУЭ19Ш1В1,... >>
TYPE 107 BAILEY MACKEY PRESSURE SWITCH 5-160 PSI
TYPE 107 BAILEY & MACKEY PRESSURE SWITCH 5-160 PSI >>
VEB WETRON WEIDA RK44
VEB WETRON WEIDA RK44  obsolete, vintage DDR,... >>
НМ11 индикатор на маслото за мотокар
НМ11 Стрелкови уред за измерване налягане на... >>
Манометър за вакуум -1 - +3 кгс/кв.см. ф100 радиален М20 ф100 TGL
Манометър за вакуум -1 - +3 кгс/кв.см. ф100... >>
Манометър 0-1MPa радиален М12 ф60 кл.2,5
Манометър 0-1MPa радиален М12 ф60 кл.2,5... >>
Манометър 0-6MPa радиален М20 ф100 кл.1,6
Манометър 0-6MPa радиален М20 ф100 кл.1,6... >>
Манометър за вакуум --100-0kPa радиален М20 ф100 кл.1,6
Манометър за вакуум -100-0kPa радиален М20 ф100... >>
Манометър 0-100kPa радиален М20 ф100 кл.1,6
Манометър 0-100kPa радиален М20 ф100 кл.1,6... >>
Манометър 0-400kPa радиален М20 ф100 кл.1,6
Манометър 0-400kPa радиален М20 ф100 кл.1,6... >>
Манометър 0-1.6bar радиален М20 ф100 кл.1,6
Манометър 0-1.6 bar радиален М20 ф100 кл.1,6... >>
US1G
US1G  Диод: изправителен; SMD; 400V; 1A; 50ns;... >>
SMAJ160CA Littlefuse
SMAJ160CA Littlefuse TVS; 400W; 178÷197V; 1.5A;... >>
ТВ11 индикатор на температура за мотокарни двигатели Д2500, Д3900
TB11 ИНСТРУМЕНТ ЗА СЛЕДЕНЕ ТЕМПЕРАТУРА НА... >>
Кабел H05V-K 1.00кв.мм. черен (ПВ-А2) Lapp Group 4510013
Инсталационен проводник Lapp Group 4510013... >>
Кабел H05V-K 1.00кв.мм. син (ПВ-А2) Lapp Group 4510023
Инсталационен проводник Lapp Group 4510023... >>
Кабел H07V-K 2.50кв.мм. червен (ПВ-А2) Lapp Group 4520042
Инсталационен проводник Lapp Group 4520042... >>

Всички нови продукти