Категории

Производители

Спрей Kontakt U 300ml

Спрей Kontakt U 300ml

ART.AGT-012AG TERMOPASTY Спрей Kontakt U 300ml

 • Производител: AG TERMOPASTY
 • Тип химически препарат: почистващ препарат
 • Име: KONTAKT U
 • Обем: 300mл
 • Форма: спрей
 • Приложение: защита срещу корозия, обезмазняване, отстраняване на флюсове, почистване
 • EAN: 5901764329114

Повече информация


11,00 лв с ДДС

70057

30 други артикули от същата категория:

ART.AGT-012AG TERMOPASTY

Предназначение на препарата: електрически контакти, печатни платки

 • Предупредителна фраза: Опасно


Фрази, посочващи вид опасност

 • H222: Изключително запалим аерозол.
 • H315: Предизвиква дразнене на кожата.
 • H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.
 • H361: Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода
 • H373: Може да причини увреждане на органите
 • H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
 • Фрази посочващи предпазни средства
 • P201: Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
 • P210: Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено.
 • P251: Съд под налягане: да не се пробива и изгаря дори след употреба.
 • P273: Да се избягва изпускане в околната среда.
 • P280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P302 + P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
 • P304 + P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
 • P410 + P412: Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50°C/ 122°F.

 

Код GHS

 • GHS02
 • GHS07
 • GHS08

Количка  

Няма продукти

Доставка 0,00 лв
Сума 0,00 лв

Количка Поръчай

Нови продукти

 • Лампа 6C41C
 • Лампа 0,85Б5,5-12
Лампа 6C41C
Радиолампа 6С41С мощен триод >>
Лампа 0,85Б5,5-12
0.85Б5.5-12  Бареттер / радиолампа  /... >>
Лампа 6Ц4П-ЕВ
Радиолампа 6Ц4П-ЕВ двоен кенотрон ЕВ -... >>
4700uF 63V 22x45mm 85°C Кондензатор електролитен SD1J478M22045BB SAMWHA
4700uF/63V 22x45mm 85°C Кондензатор... >>
Лампа 6Ж4П
Радиолампа 6Ж4П  пентод высокой частоты с... >>
Цифрова лампа ИН-2
Цифрова индикаторна лампа ИН-2 Индикатор... >>
Лампа 6А2П
Радиолампа 6А2П, високочестотен хептод, аналог... >>
Лампа 6С2С
Радиолампа 6С2С триод, аудио / предназначен за... >>
Варистор B72220S0171K101 EPCOS / SIOV-S20K175
B72220S0171K101 EPCOS / SIOV S20K175 Варистор... >>
ДУ LG AKB73756502
Дистанционно управление за LG AKB73756502 >>
Електроконтактен манометър -0.1-0.5MPa MERA-KFM M-160-R/15
Електроконтактен манометър -0.1-0.5MPa MERA-KFM... >>
Термометър електроконтактен TESLA CSN 258201 0-160C°
Манометричeн електроконтактен  термометър TESLA... >>
ВЭ-16рб-ТЗ взривозащитен електроконтактен манометър от 0 до 16 кг/см2
ВЭ-16рб-ТЗ взривозащитен електроконтактен... >>
ТКП-100Эк термометър електроконтактен кондензационен 0-100C°
Термометр ТКП-100Эк (ТКП-100-Эк-М1)... >>
КАБЕЛ ПМВ 1.00кв.мм. бял
Монтажни проводници -  ПМВ 1.00кв.мм - БЯЛ... >>
КАБЕЛ ПМВГ 0.35кв.мм. зелен/многожичен, меден, калайдисан
КАБЕЛ ПМВГ 0.35 мм² зелен/многожичен, меден,... >>
220nF 630V CB21224K2J4LA201
CB21224K2J4LA201 Кондензатор 0.22uF/630V... >>
Кабел hama, usb-c мъжко - displayport мъжко, ultra hd, 4k, 1.5м,
Кабел hama, usb-c мъжко - displayport мъжко,... >>
SVF4N60RDTR
SVF 4N60 RDTR - N channel 600V 4A MOS >>
Cветодиоден фенер COB+4LED, магнит и кука
LED фенер COB+4LED, магнит и кукаСилен... >>

Всички нови продукти